Project / Fahana Boutique Hotel
Year / Plot  2022 / 2000 sq. m
Location / Playa del Ingles, Maspalomas, Gran Canaria
Authors / Lina Bakienė and Ieva Klimašauskaitė